FR | CONTACT | INLOGGEN
De psycholoog's logo
NAAR:
Samenvatting: De Belgische Federatie van Psychologen vertegenwoordigt de psychologen die in België werkzaam zijn. Voorstelling en link naar de website

De Belgische Federatie van Psychologen

Auteur: Jaak Vermeiren, psycholoog

De Belgische Federatie Van Psychologen In een recent artikel hadden we het over de Belgische Psychologencommissie, die instaat voor het bijhouden van een databank met de gegevens van alle psychologen die door de Belgische staat erkend zijn.

Daarnaast bestaat er ook een Belgische Federatie van Psychologen, dat is meer bepaald een organisatie die de psychologen in België vertegenwoordigt. Binnen de Federatie bestaan nog verschillende andere beroepsorganisaties, die bijvoorbeeld de klinisch psychologen vertegenwoordigen, of de psychoanalytici.

De doelstelling van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) is het vertegenwoordigen van de psychologen en het verbeteren van hun statuut. Het was voornamelijk aan de Federatie te danken dat de titel van psycholoog in 1993 werd beschermd.

De Belgische Federatie van Psychologen schenkt ook aandacht aan de naleving van de rechten van de patiënt. Op de website van de Federatie is dan ook een strikte beroepscode voor de psycholoog te vinden met de belangrijkste kwesties waaraan de psycholoog voortdurend aandacht moet besteden bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk het respecteren van de rechten van de patiënt, het beroepsgeheim, enz

Contactadres van de BFP: Belgische Federatie van Psychologen
Galerij Agora - bureau 421
Grasmarkt, 105/18
B - 1000 Brussel
Tel. (02) 514 75 10
Fax (02) 514 75 10

Meer informatie vindt u op de website van de Belgische Federatie van Psychologen, waar eveneens de beroepscode voor psychologen te vinden is.

Lees ook: 2 links naar deze pagina's:
1. Deontologische code voor Belgische psychologen
2. De psycholoog