FR | CONTACT | INLOGGEN
De psycholoog's logo
NAAR:
Samenvatting: De psycholoog is ten opzichte van zijn cliënt door het beroepsgeheim gebonden. Dit is een wettelijke verplichting, vastgelegd in artikel 458 van het Belgisch Strafwetboek.

De psycholoog en het beroepsgeheim

Auteur: Jaak Vermeiren, psycholoog

Het beroepsgeheim Artikel 458 van het Strafwetboek – De psycholoog is ten opzichte van zijn cliënt door het beroepsgeheim gebonden.

Het beroepsgeheim is een wettelijke verplichting, vastgelegd in artikel 458 van het Belgisch Strafwetboek, veeleer dan een 'recht' om te zwijgen voor wie niet wenst te spreken. De wet voorziet in een gevangenisstraf en een geldboete voor alle personen die "uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en die deze bekendmaken".

Gedeeld geheim

In overleg met de betrokken persoon kan de psycholoog echter bepaalde vertrouwelijke informatie aan een collega overmaken. Deze laatste moet dan eveneens het beroepsgeheim in acht nemen. Dit gebeurt met de bedoeling doeltreffender te werken, bijvoorbeeld om de continuïteit van de zorg te waarborgen of wanneer een multidisciplinaire interventie noodzakelijk is. Men heeft het dan over gedeeld geheim.

Beroepsgeheim tegenover het niet verlenen van bijstand aan een persoon in gevaar

De psycholoog is verplicht het beroepsgeheim te breken in situaties waarin het leven van een ander (de persoon die op de raadpleging komt of zijn omgeving) in gevaar is. Het gaat om zeldzame en ethisch complexe situaties waar twee strafrechtelijke begrippen elkaar tegenspreken: het geheim bewaren of een persoon in gevaar helpen. De psycholoog mag altijd het advies van het ethisch comité vragen. Denk bijvoorbeeld aan het geval van een paranoïde persoon die de psycholoog vertelt dat hij een wapen heeft gekocht om iemand uit zijn omgeving te doden...

Vraag van een derde

Er bestaan gevallen waar een derde (een rechter, een ouder van een minderjarige) een beroep doet op een psycholoog, bijvoorbeeld in een gerechtelijke expertise. De psycholoog is verplicht de eventuele gevolgen van de situatie duidelijk uit te leggen. Bovendien beperkt hij zich tot het verstrekken van de pertinente gegevens die een antwoord kunnen geven op de vragen die de magistraat hem stelt.

Lees ook: 1 links naar deze pagina:
1. Deontologische code voor Belgische psychologen