FR | CONTACT | INLOGGEN
De psycholoog's logo
NAAR:
Samenvatting: Dit artikel is een samenvatting en verklaring van de deontologische code voor psychologen. Deze code bestaat uit vier grote luiken en iedere psycholoog dient zich er aan te houden.

Deontologische code voor Belgische psychologen

Auteur: Jaak Vermeiren, psycholoog

INLEIDING

Deontologische code voor psychologen In dit artikel wordt de deontologische code voor psychologen voorgesteld en van commentaar voorzien. U wordt van harte uitgenodigd om aansluitend kennis te maken met de volledige versie van deze code op de website van de Belgische Federatie van Psychologen.

De inleiding tot de code hoeft geen verklaring: ‘Deze code is bestemd om als algemene referentie te dienen voor de beroepsethiek van alle psychologen, ongeacht hun werkterrein, hun bedoelingen, hun methodes, hun functies of hun theorieën.
Het voornaamste doel ervan is om het publiek en de psychologen te beschermen tegen mogelijke misbruiken van de psychologie.
’.

De deontologische code voor psychologen vormt een ethisch houvast dat toelaat om met bepaalde situaties om te gaan. De werkelijkheid staat jammer genoeg soms mijlenver van de theorie: het is uw taak om waakzaam te zijn en uw code te kennen.

De code bestaat uit vier grote luiken, die hieronder verklaard worden:
1) Eerbied voor de rechten en de waardigheid van de persoon
2) Verantwoordelijkheid van de psycholoog
3) Competentie van de psycholoog
4) Integriteit van de psycholoog

LUIK 1: Eerbied voor de rechten en de waardigheid van de persoon.