FR | CONTACT | INLOGGEN
De psycholoog's logo
NAAR:
Samenvatting: Het derde luik van de deontologische code voor psychologen bepaalt de vereiste minimumcompetenties en bijscholingen

Deontologische code voor Belgische psychologen

Auteur: Jaak Vermeiren, psycholoog

LUIK 3. Competentie van de psycholoog

In feite is dit een verdere uitdieping van het hoofdstuk over de verantwoordelijkheid van de psycholoog: zijn eerste verantwoordelijkheid is namelijk om zijn kennis op peil te houden. Ook de deontologische code maakt een belangrijk deel uit van de kennis die een psycholoog moet bezitten!

De psycholoog mag zijn competentie niet overschrijden. Als hij iets niet weet, moet hij zich onthouden. Hij moet ook theorieën en methoden aanwenden die erkend zijn door de wetenschappelijke gemeenschap. Het is namelijk van groot belang om het publiek te beschermen tegen allerlei vormen van onwetenschappelijke handelwijzen, die nergens op gebaseerd zijn. De psycholoog, zo benadrukt de code, is een wetenschapper.

Dat betekent ook dat de psycholoog de grenzen kent van de door hem gebruikte procedures en methodes. Het zou dus ongepast zijn om te beweren dat onze kennis universeel en allesomvattend zou zijn. We gebruiken methoden en theorieën die het voorwerp uitmaken van kritisch onderzoek, die voortdurend evolueren en die we regelmatig moeten up to date brengen. We moeten dus voortdurend afstand nemen!

Vervolg: Integriteit van de psycholoog