FR | CONTACT | INLOGGEN
De psycholoog's logo
NAAR:
Samenvatting: Het vierde luik weidt uit over de noodzakelijke integriteit en eerlijkheid van de psycholoog in zijn praktijk: honoraria, samenwerking met collega’s, duidelijke kwalificaties, interventies beperkt in de tijd,…

Deontologische code voor Belgische psychologen

Auteur: Jaak Vermeiren, psycholoog

LUIK 4. Integriteit van de psycholoog

Hier belanden we in het hoofdstuk over de honoraria. De psycholoog moet eerlijk en integer zijn. Om te beginnen moet hij duidelijke informatie verschaffen over het financieel aspect van zijn interventies. De deontologische code bepaalt overigens dat de kostprijs van een interventie kan worden aangepast op verzoek van een der partijen.

De psycholoog mag geen commissie opstrijken wanneer hij een persoon aan een collega doorgeeft of van een collega overneemt. Hij mag en moet zich bekend maken, maar mag niet rechtstreeks klanten werven. Hij mag geen commerciële publiciteit maken, maar hij mag wel zijn diensten bekend maken (merk de nuance!).

De psycholoog mag zijn interventies niet uitbreiden indien daar geen voldoende reden voor bestaat. Met zijn klanten mag hij enkel een professionele relatie aangaan. Geen vage ‘kameraadschap’, geen seksuele benadering, zo staat het - enigszins overbodig, want evident –uitdrukkelijk in de code.
De psycholoog oefent tegenover de personen die hij ontvangt en zijn gezin niet meer dan één professionele activiteit uit: dus niet schoolpsycholoog bij het CLB in de namiddag en psycholoog voor familiale problemen ’s avonds. Transparantie in zijn statuut, zijn interventies en in de definitie van zijn titels en kwalificaties is vereist.

Vervolg : volledige versie van de deontologische code l terug naar artikels l terug naar het begin van het artikel