FR | CONTACT | INLOGGEN
De psycholoog's logo
NAAR:
Samenvatting: Het tweede luik van de deontologische code voor psychologen betreft vooral de fundamentele professionele verantwoordelijkheid van de psycholoog

Deontologische code voor Belgische psychologen

Auteur: Jaak Vermeiren, psycholoog

LUIK 2. Verantwoordelijkheid van de psycholoog

De eerste verantwoordelijkheid van de psycholoog houdt verband met zijn niveau van beroepskwalificatie. De deontologische code stipuleert dat een uitstekende professionele vorming noodzakelijk is voor onze praktijk.
Indien een psycholoog zich niet bekwaam acht om in een bepaalde situatie op te treden, dient hij zich te onthouden!

Hoewel dit evident lijkt, wordt in de code onderlijnd dat de psycholoog geen enkele schade mag aanbrengen aan de personen die hij ontvangt. De psycholoog dient dus voorzichtig en opmerkzaam te werk te gaan. Hij mag bijvoorbeeld geen misbruik maken van zijn kennis, of zijn kennis aanwenden voor handelsdoeleinden.

Wanneer een psycholoog om welke reden dan ook de behandeling afbreekt moet hij de continuïteit van de sessies verzekeren via een collega. Dus geen : ‘Ik kan of wil u niet meer ontvangen en zoek het zelf maar uit'.

Vervolg: Competentie van de psycholoog