FR | CONTACT | INLOGGEN
De psycholoog's logo
NAAR:
Samenvatting: Op 8 november 1993 heeft de Belgische overheid een wet aangenomen om de titel van psycholoog te beschermen. Door deze wet werd de Psychologencommissie opgericht met als doel een lijst op te stellen van psychologen die gemachtigd zijn om de titel van psycholoog te dragen

De psychologencommissie

Auteur: Jaak Vermeiren, psycholoog

De PsychologencommissieDe Belgische regering heeft op 8 november 1993 een wet gestemd om de titel van psycholoog te beschermen. Sindsdien kan niemand deze titel dragen zonder het vervullen van een aantal voorwaarden (voornamelijk het beschikken over een universitair diploma).

De wet voorzag ook in de oprichting van een commissie voor het beheren van de officiële lijst van personen die de titel van psycholoog mogen dragen. De opdracht van de Psychologencommissie is dus het beheren van die lijst. De voornaamste doelstelling van deze lijst is om personen die op zoek zijn naar psychologische hulp, te beschermen tegen mogelijk misbruik.

Via de website van de Psychologencommissie kunt u controleren of iemand wel degelijk officieel psycholoog is. Als iemand misbruik maakt van de titel van psycholoog, zal hij eerst gecontacteerd worden door de Psychologencommissie en kan de Commissie die persoon eventueel vervolgen.

Vandaag moet iedereen die een graad in de psychologie heeft, en de titel van psycholoog wil dragen, bijgevolg in deze lijst worden opgenomen.
Een psycholoog die zich wenst te registreren moet een uitvoerige brief opsturen naar de Belgische Psychologencommissie, samen met een kopie van zijn diploma. De kosten voor de registratie voor één jaar bedragen 20 euro.

PS: de Psychologencommissie mag niet verward worden met de Federatie van Psychologen die een beroepsvereniging van psychologen is.

Meer informatie over de Psychologencommissie kunt u vinden op hun website www.psychologencommissie.be.

Lees ook: 2 links naar deze pagina's:
1. De Belgische Federatie van Psychologen
2. De psycholoog