FR | CONTACT | INLOGGEN
De psycholoog's logo
NAAR:
Samenvatting: De psycholoog heeft een gedegen universitaire opleiding van minstens 5 jaar gevolgd, met ten minste 8 maanden voltijdse stage. De titel van psycholoog is sinds 1993 wettelijk beschermd.

De Psycholoog (of Licenciaat/Master in Psychologie)

Auteur: Jaak Vermeiren, psycholoog

De psycholoogEerste fundamenteel gegeven: de titel van psycholoog is wettelijk beschermd, net als die van psychiater.

De Belgische regering heeft in 1993 beslist om de titel van psycholoog te beschermen. Sindsdien moet men aan een aantal welomschreven voorwaarden voldoen om de titel te mogen dragen:
• Een universitair diploma hebben van master (of licentiaat) in de psychologische wetenschappen (KULeuven, UGent, VUB);
• Ingeschreven zijn bij de Belgische Psychologencommissie;
• Een strenge deontologische code in acht nemen.

De psychotherapeut is de meest bekende psycholoog. Hij beoefent de psychotherapie. In feite gaat het om een klinisch psycholoog, die is opgeleid om personen in nood te helpen (depressie, fobie, stress, angst, enz.).

Er bestaan echter ook veel andere categorieën psychologen. Zo zijn er bedrijfs- en organisatiepsychologen. Er zijn psychologen die in een ziekenhuis werken, als schakel tussen het verzorgende personeel en de patiënten. Sommige psychologen zijn actief in de marketing of het commercieel onderzoek. De sociaal psychologen bestuderen groepsgedrag. Nog andere psychologen bestuderen onze psyche als systeem voor informatieverwerking (cognitieve psychologie). Er zijn opvoedingsspecialisten voor kinderen en adolescenten. Neuropsychologen trachten de werking van onze hersenen te begrijpen, enz...

Kortom, als u iemand ontmoet die zegt dat hij psycholoog is, dan kan dit in de praktijk verschillende en erg uiteenlopende richtingen omvatten met echter één gemeenschappelijk punt: een universitair diploma!

Terug naar de artikels